logo An Toan Hoa Chat
 

JavaScript Free Code
Dân dụng
Nông nghiệp
Công nghiệp
Chất nguy hại
Thông tin hoá chất
Pháp luật
Quản lí
Sản xuất

Từ điển MTrường

envirosafety
vietlinh

AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

AN TOÀN HOÁ CHẤT > Hoá chất công nghiệp > An toàn phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm là nơi thực hành, học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên, nhà khoa học. Tuy nhiên, dó cũng là nơi đặc biệt nguy hiểm nếu không tuân thủ quy tắc an toàn. Ngày nay người ta cố gắng hạn chế sủ dụng hoá chất dộc hại, nhưng không thể hoàn toàn không sử dụng trong nghiên cứu. Hơn nữa, các hoá chất mới đang sử dụng trong thực nghiệm chỉ phát hiện ra các tính chất độc hại nghiêm trọng của nó trong nhiều năm sau đó. Vì vậy, tất cả mọi người bước vào phòng thí nghiệm phải biết và hiểu hướng dẫn an toàn phòng nghiệm để đảm bảo an toàn cho chính bản thân va những người khác mình cùng làm việc, cũng như dảm bảo an toàn môi trường.

Trang bị bảo hộ

  • Đeo kính bảo hộ khi làm việc trong phòng thí nghiệm, dù không thực sự thực hành như khi bạn chỉ viết nhật kí thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm. Không đeo kính sát tròng, dù là bạn đã dùng kính bảo hộ vì những tai nạn xảy ra khi hoá chất ở dưới kính sát tròng gây tổn thương nặng hơn.
  • Đi giày kín mũi và quần dài hạn chế tổn thương ở phần chân cho bạn, không đi xăng đan hay quần sooc vào phòng thí nghiệm.
  • Tóc dài cần cột gọn lại, nhất la khi dùng lửa ngoài, không phải là trong lò kín.

Hoạt động

  • Nghiêm cấm ăn, uống trong phòng thí nghiệm
  • Cặp, túi để trên kệ dành riêng cho nó
  • Không được nếm bất cứ chất gì trong phòng, không ngửi trực tiếp bất cứ khí hay chất có mùi, mà phải tuân theo phương pháp chuẩn để định mùi với bàn tay.
  • Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thí nghiệm,
  • Tìm ngay thiết bị ứng cứu sự cố khi bước vào phòng gồm thiết bị chữa cháy, vòi nước rửa mắt, hoá chất cấp cứu...

 

[ Quay lại ] [ đầu trang ] [ Tải lên mạng: mardi, 7 juillet, 2009 5:17 PM ]