AN TOÀN HOÁ CHẤT

Thông tin an toàn là miễn phí!

 

Hoá chất hiện diện trong mọi lãnh vực của đời sống xã hội. Trang An toàn Hoá chất cung cấp kiến thức về hoá chất, hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách, đảm bảo an toàn cho con người và môi trường.

 

Các sự cố hoá chất trong đời sống

  • 50 trẻ mầm non uống nhầm hóa chất. (Minh Hiền, Nguyệt Triều, 2011)

Ở đây, vấn đề về quản lí hoá chất nguy hại sai. Hướng dẫn sử dụng hoá chất nguy hại phải được thể hiện ngay trên bao bì sản phẩm và khi hướng dẫn chi tiết phải thực hiện trên văn bản, không đơn giản là nói miệng qua điện thoại. Cái sai đầu tiên là thuộc về người cung cấp sản phẩm chất nguy hại cho cơ sở mầm non sử dụng. Cái sai thứ hai thuộc về người sử dụng. Hoá chất cloramine B là chất nguy hại, có hướng dẫn sử dụng trên bao bì, hoặc có văn bản hướng dẫn chi tiết kèm theo. Người sử dụng cần tuân theo hướng dẫn trên văn bản.

Tài liệu tham khảo

AN TOÀN HOÁ CHẤT - Ý TƯỞNG ĐẾN TỪ CUỘC SỐNG : Giới thiệu

Trang thông tin an toàn hoá chất đang xây dựng thử nghiệm gồm các nội dung chính sau

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật: 4/1/2012.