Tìm trong An toàn Lao động:

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG HẰNG NGÀY

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Hoạt động hằng ngày trong hộ gia đình

Có quá nhiều vấn đề an toàn cần quan tâm trong các hoạt động hằng ngày. Riêng chuyện một em bé ngã vào nồi nước sôi ven đường là một ví dụ điển hình rất đau lòng liên quan đến an toàn giao thông, an toàn khi làm việc với nhiệt độ cao... Khẩu hiệu AN TOÀN TRÊN HẾT không bao giờ lỗi thời.

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu các kiến thức về an toàn trong hoạt động hằng ngày.

Chuyên mục

An toàn trong hoạt động hằng ngày ở gia đình

An toàn nơi làm việc

Liên kết chọn lọc

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://environment-safety.com.

Cập nhật nội dung: 04/11/2011.

[ Quay lại ] [ đầu trang ] [ Tải lên mạng: Janvier 27, 2012 ]