Pháp luật quản lí chất nguy hại
Hôm nay:   
click for free hit counter
get a free hit counter
An toàn môi trường

GHI NHÃN HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Pháp luật chất nguy hại > Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật > Ghi nhãn > Hóa chất nguy hiểm

Đối tượng thực hiện ghi nhãn hàng hoá đối với hoá chất nguy hiểm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất có nghĩa vụ phân loại, ghi nhãn hóa chất trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường. (Luật Hoá chất, 2007)

Hướng dẫn và quản lý việc ghi nhãn

Bộ Công thương hướng dẫn, quản lý việc phân loại, ghi nhãn hóa chất theo Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất và xác định lộ trình áp dụng các quy định về phân loại và ghi nhãn đối với chất, hỗn hợp chất. (Luật Hoá chất, 2007)

QUY ĐỊNH GHI NHÃN ĐỐI VỚI HÓA CHẤT NGUY HIỂM

Nội dung nhãn hàng hoá nguy hiểm

Nội dung nhãn hàng hoá theo quy định tại điều 12, nghị định 89/2006/NĐ-CP:

 • Định lượng
 • Ngày sản xuất
 • Hạn sử dụng
 • Thành phần hoặc thành phần định lượng
 • Thông tin, cảnh báo an toàn
 • Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản

Vị trí nhãn hiệu

Các kiện hàng hình trụ hay thon nhỏ phải có chu vi sao cho nhãn dán không phủ lên chính nó

 • Các mũi tên vì lý do khác mà không biểu thị định hướng đóng gói của kiện hàng chứa chất lỏng nguy hại thì không được hiển thị trên kiện hàng.
 • Mọi nhãn phải được in hay dán chắc chắn trên bao bì dễ nhận biết, rõ ràng và không bị che khuất bởi bất kỳ phần nào trên bao bì hay bị che bởi nhãn khác.
 • Các nhãn không bị gấp nếp hay không được dán theo cách mà các phần của nhãn nằm trên các mặt khác nhau của kiện hàng. Nếu bề mặt kiện hàng không đủ chỗ, thì chấp nhận dùng móc gắn kèm nhãn lên kiện hàng.
 • Nhãn báo nguy hại phụ, nếu có, phải dán ngay bên cạnh nhãn nguy hại chính.
 • Khi dùng nhãn định hướng ít nhất phải sử dụng hai nhãn dán ở hai mặt đối diện nhau của kiện hàng và hướng mũi tên phải chỉ đúng.
 • Các nhãn theo các quy định thích hợp khác không được làm rối hay mâu thuẫn với các quy định trên.
  Mọi kiện hàng phải được ghi tên thích hợp khi vận chuyển theo đúng hướng dẫn của LHQ và ghi số chỉ định quốc tế sau ký hiệu “UN

Biểu trưng hàng hoá nguy hiểm

Nhãn hàng hoá nguy hiểm cần bổ sung các thông tin được quy định tại mục Đ, thông tư 12/2006/TT-BCN của bộ công nghiệp về hướng dẫn thi hành nghị định 68/2005/NĐ-CP của chính phủ về an toàn hoá chất như sau :  

 • Tiêu ngữ cảnh báo đặc tính nguy hiểm thể hiện bằng tiếng Việt, kích thước đủ để người sử dụng có thể đọc được bằng mắt thường
 • Biểu tượng phân loại nguy hiểm quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 12/2006/TT-BCN. Kích thước trình bày của biểu tượng nguy hiểm không được nhỏ hơn 1,5 x 1,5cm. (Theo khoản 1, mục Đ thông tư 12/2006/TT-BCN).
 • Biểu trưng nguy hiểm với kích thước, biểu tượng, màu sắc quy định tại mục 1, phụ lục 3 nghị định 13/2003/NĐ-CP (khoản 2, điều 9 nghị định 13/2003/NĐ-CP).

Loại 1 : Chất dễ nổ


Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm nổ

Lưy ý trên nhãn hoá chất

Chất dễ nổ

Loại 2 : Chất khí dễ cháy

 • Nhóm 2.1 : Khí ga dễ cháy

Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưy ý trên nhãn hoá chất

Chất khí dễ cháy

 •  Nhóm 2.2 : Khí ga độc hại

Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm chất độc

Lưy ý trên nhãn hoá chất

Chất khí độc hại

  Loại 3 : Các chất lỏng dễ cháy


Biểu tượng

Hình ảnh: Website An Toàn Môi Trường

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưy ý trên nhãn hoá chất

Chất lỏng và hơi dễ cháy

Loại 4 : Các chất rắn dễ cháy

 • Nhóm 4.1 : Các chất đặc dễ cháy, các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy

Biểu tượng

Hình ảnh: Website An Toàn Môi Trường

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Các chất đặc dễ cháy, các chất tự phản ứng và các chất nổ đặc khử nhậy

 • Nhóm 4.2 : Các chất dễ tự bốc cháy

Biểu tượng

Hình ảnh: Website An Toàn Môi Trường

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Tự cháy trong không khí

 • Nhóm 4.3 : Các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy.

Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Các chất khi gặp nước phát ra khí ga dễ cháy

Loại 5: Các chất oxy hoá

 • Nhóm 5.1 : Các chất oxy hoá

Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Có khả năng gây cháy hoặc tăng cường sự cháy; Ôxy hoá

 •    Nhóm 5.2 : Các peroxit hữu cơ


Biểu tượng

Hình ảnh: Website An Toàn Môi Trường

Cảnh báo

Nguy hiểm cháy

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Có khả năng gây cháy hoặc tăng cường sự cháy; Ôxy hoá

Loại 6 : các chất độc và lây nhiễm

 • Nhóm 6.1 : Các chất độc

Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Tiếp xúc có thể gây tử vong  

Nhóm 6.2 : Chất dễ lây nhiễm (Trích nguồn biểu tượng : website An Toàn Môi Trường)


Biểu tượng

Cảnh báo

Nguy hiểm dễ lây nhiễm

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Tiếp xúc có thể gây lây nhiễm  

 Loại 7 : Chất phóng xạ


Biểu tượng

Hình ảnh: Website An Toàn Môi Trường

Cảnh báo

Nguy hiểm phóng xạ

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Tiếp xúc có thể gây nhiễm phóng xạ  

Loại 8 : Chất ăn mòn


Biểu tượng

Hình ảnh: phụ lục 3, nghị định 13/2003/NĐ-CP

Cảnh báo

Nguy hiểm ăn mòn

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Tiếp xúc có thể gây ăn mòn kim loại hoặc gây bỏng nghiêm trọng trên da và mắt

Loại 9 : các chất và hàng nguy hiểm khác


Biểu tượng

Hình ảnh: Website An Toàn Môi Trường

Cảnh báo

Nguy hiểm chất độc hỗn hợp

Lưu ý trên nhãn hoá chất

Tiếp xúc có thể gây nguy hại tới tính mạng

Tài liệu tham khảo

 • Luật hoá chất, số 06/2007/QH12 ;
 • Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ghi nhãn hàng hoá
 • Nghị định 13/2003/NĐ-CP

Hướng dẫn quản lí chất nguy hại theo pháp luật: http://plcnh.environment-safety.com

Cập nhật: 21/11/2009.

GIỚI THIỆU

Trang chủ ~ Tin tức  ~ Quản lý chất nguy hại ~ Thuật ngữ
Văn bản pháp quy ~ Tiêu chuẩn quy chuẩn ~ Hướng dẫn pháp luật ~ Danh mục tài liệu 
Hỏi đáp ~ Liên hệ ~ Điều kiện sử dụng ~ Sơ đồ website