Pháp luật quản lí chất nguy hại
Hôm nay:   
click for free hit counter
get a free hit counter
An toàn môi trường

PHÂN CẤO QUẢN LÝ CHẤT NGUY HẠI

Pháp luật chất nguy hại > Hướng dẫn quản lí chất nguy hại theo pháp luật > Phân cấp quản lý

Về môi trường, cơ quan cấp cao nhất về quản lí môi trường ở Việt Nam là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khác với lãnh vực môi trường, chất nguy hại được sử dụng phổ biến trong các ngành sản xuất kinh doanh, nên có 11 Bộ tham gia quản lí chất nguy hại.

Quản lý theo nhóm hoa chất

 • Chất thải, hoá chất phục vụ quốc phòng, nông nghiệp, y tế, ...

ĐỐI VỚI QUẢN LÝ HÓA CHẤT

Chương IX, luật hoá chất, số 06/2007/QH12, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hoá chất gồm các cơ quan có liên quan gồm

 • Bộ Công thương
 • Bộ Tài nguyên Môi trường
 • Bộ Khoa học Công nghệ
 • Bộ Giao thông Vận tải
 • Bộ Y tế
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo

ĐỐI VỚI QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Theo quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành trong quyết định số 155/1999/QĐ-TTg quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất thải nguy hại gồm các cơ quan có liên quan gồm:

 • Bộ tài nguyên môi trường
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Y tế
 • Bộ Công thương
 • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật: http://plcnh.environment-safety.com

Cập nhật: 13/11/2009.

GIỚI THIỆU

Trang chủ ~ Tin tức  ~ Quản lý chất nguy hại ~ Thuật ngữ
Văn bản pháp quy ~ Tiêu chuẩn quy chuẩn ~ Hướng dẫn pháp luật ~ Danh mục tài liệu 
Hỏi đáp ~ Liên hệ ~ Điều kiện sử dụng ~ Sơ đồ website