Pháp luật quản lí chất nguy hại
Hôm nay:   
click for free hit counter
get a free hit counter
An toàn môi trường

PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Pháp luật chất nguy hại > Hướng dẫn > Phân loại > Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại được phân loại theo hai tiêu chí là theo

Phân loại theo các tính chất nguy hại chính

Chất thải nguy hại được phân loại dựa theo tính nguy hại gây ra cho sức khoẻ con người và môi trường theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ ngày 16/7/1999, về việc ban hành Quy chế quản lí chất nguy hại.

Loại 1 : Tính nổ

Loại 2 : Tính cháy

 • Nhóm 2.1 : Chất thải lỏng dễ cháy
 • Nhóm 2.2 : Chất thải rắn dễ cháy
 • Nhóm 2.3 : Chất thải tự cháy
 • Nhóm 2.4 : Chất thải tạo ra khí dễ cháy

Loại 3 : Oxi hoá

 • Nhóm 3.1 : Chất thải chứa các tác nhân oxy hóa vô cơ
 • Nhóm 3.1 : Chất thải chứa peroxyt hữu cơ

Loại 4 : Ăn mòn

 • Nhóm 4.1 : Các chất thải có tính axit
 • Nhóm 4.2 : Các chất thải có tính kiềm

Loại 5 : Độc tinh

 • Nhóm 5.1 : Các chất thải gây độc tính cấp
 • Nhóm 5.2 : Các chất thải gây độc tính từ từ hoặc mãn tính
 • Nhóm 5.3 : Các chất thải sinh khí độc

Loại 6 : Độc sinh thái

Loại 7 : Dễ lây nhiễm

Tài liệu tham khảo

 1. Tiêu chuẩn TCVN 6706 : 2000 – Chất thải nguy hại – Phân loại.
 2. Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg cuả Thủ tướng Chính phủ ngày 16/7/1999, về việc ban hành Quy chế quản lí chất nguy hại.

Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật: http://plcnh.environment-safety.com

Cập nhật: 24/10/2009.

GIỚI THIỆU

Trang chủ ~ Tin tức  ~ Quản lý chất nguy hại ~ Thuật ngữ
Văn bản pháp quy ~ Tiêu chuẩn quy chuẩn ~ Hướng dẫn pháp luật ~ Danh mục tài liệu 
Hỏi đáp ~ Liên hệ ~ Điều kiện sử dụng ~ Sơ đồ website